1 Driftstörningar

Socialnämndens protokoll från 21 april 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-04-21
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
24-26
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-05-05
Arkiveras
2020-05-27

Alingsås kommun