Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 20 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 66-72
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-09-22
Arkiveras
2022-10-14

Alingsås kommun