Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 7 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
140
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-09-09
Arkiveras
2022-10-04

Alingsås kommun