Protokoll BUN 20-09-15

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 64-80
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-09-24
Arkiveras
2020-10-16

Alingsås kommun