Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§68-75
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-11-10
Arkiveras
2020-12-02

Alingsås kommun