Kungörelse Farkosten 11

En ansökan om bygglov för nybyggnation av studentlägenheter på fastigheten Farkosten 11 och 12>1 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. LOV 2020-001042 Bostadshuset har 28 lägenheter med en total bruttoarea på 1468,5 kvadratmeter. Syftet med projektet är att bygga studentbostäder. Huset är tre våningar högt och har en indragen vindsvåning. På gården finns ett förrådshus med takterrass samt cykelparkering och umgängesyta med pergola i markplan. Lägenheterna på bottenvåning har varsin mindre uteplats mot gården. Lägenheternas entréer nås via loftgångar som vetter mot väster och söder. Gestaltningsmässigt har huset en fasad i rött tegel och mörkgrå fönster- och dörrdetaljer med inslag av trä. Mot gården har huvudbyggnaden en industriell karaktär med träinslag på uteplatser och komplementbyggnader. Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplan avseende att två träd inte kan bevaras. Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 15 februari 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och i samhällsbyggnadskontorets entré, Sveagatan 12.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-01-26
Arkiveras
2021-02-16

Alingsås kommun