Kommunstyrelsen protokoll från den 15 juni 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-06-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 93-102
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-07-08

Alingsås kommun