Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott protokoll 8 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 49-61
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-09-09
Arkiveras
2020-10-01

Alingsås kommun