Länkar för dig som känner oro

Här finns information för sig som känner oro för dig själv eller någon annan.

Texten uppdaterad 2021-10-21

Psykisk hälsa i kristid

Det är helt normalt att känna sig orolig, stressad eller ledsen under en kris. Livet ändras och man kan behöva göra stora förändringar och anpassningar i vardagen som påverkar den psykiska hälsan. Här har vi samlat råd och stöd genom länklistan nedan för dig som känner en stor oro för dig själv eller andra till följd av läget med coronavirus covid-19. Det finns också telefonnummer till olika stödjourer om du är i behov av samtal.

Viktiga nationella telefonnummer 

Om du känner oro över att någon i din närhet far illa eller om du själv utsätts för våld i nära relation, tveka inte att kontakta Socialförvaltningen. Där kan du göra en anonym orosanmälan hos våra socialsekreterare på telefonnummer 0322-61 60 00 eller läs mer här.

Behöver du komma i kontakt med Alingsås kvinno- och tjejjour Olivia eller brottsofferjouren finns alla lokala nummer samlade här.

Barn 0-12 år

Alla barn är individer som påverkas på olika sätt. Att ge dem trygghet, uppmärksamhet och att lyssna när de vill prata är viktigt.
Tips för barn upp till 12 år.

Ungdomar 12-25 år

Här hittar du resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar har ofta frågor och funderingar som de vill dela kompisar eller med någon vuxen i eller utanför familjen.
Tips för ungdomar 12-25 år.

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ett eget ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, och här finns råd, stöd och hjälp. Det är viktigt att inte glömma den egna hälsan.
Tips för vuxna.

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker just nu och till följd av läget löper äldre större risk att bli isolerade. Här finns information, råd och stöd som är anpassade för äldre och deras anhöriga.
Tips för äldre och deras anhöriga.

Alingsås kommun