Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akuta psykiska problem

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Texten uppdaterad 2020-06-04

Nödnummer SOS – 112

Du ringer 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av exempelvis ambulans, brandkår eller polis.

Sjukvårdsrådgivning – 1177

1177 kan du ringa dygnet runt. Sjuksköterskor svarar och bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Du når dit via telefonnumret 1177.

Socialtjänsten – 0322-61 60 00 (växeln)

Under kontorstid kan du ringa socialtjänsten om du upplever kris i livet, eller är i behov av akut hjälp, råd och stöd.

Socialjouren (kvällstid) – 031-365 87 00

Är det efter kontorstid kan du ringa socialjouren om läget är akut och du befinner dig i en utsatt situation.

Psykiatrisk akutmottagning – 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Självmordslinjen – 90 101

Till Självmordslinjen kan du som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord ringa, chatta eller mejla anonymt. Självmordslinjen är öppen dygnet runt, alla dagar.

Barnens hjälptelefon, BRIS – 116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren – 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen – 020-22 00 60

Hit kan du ringa för att få rådgivnining och stöd om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation.

Jourhavande medmänniska – 08-702 16 80

Öppet varje natt kl 21.00–06.00 året runt.

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Anders Hjälm

NULL

Enhetschef, Vuxenenheten, Socialförvaltningen
Direkt61 67 14