7/1 Nuläge covid-19

Fjärrundervisning på högstadiet

Smittspridningen av covid-19 i regionen har fortsatt under jul- och nyårshelgerna. Under veckorna före jul såg vi dessutom en ökning av antalet fall i grundskolans högre åldrar. Utifrån rekommendation av smittskydd i Västra Götaland har Alingsås kommun beslutat att fjärrundervisning ska bedrivas från 11 januari till och med 22 januari för elever i grundskolans årskurs 7-9.

Beslutet gäller ej förskolan grundsärskolan eller grundskolan i förskoleklass till och med årskurs 6.

Elever och vårdnadshavare får mer praktisk information inför de här två veckorna via Arena för lärande.

Kommunens verksamheter fortsatt påverkade

För tillfället har kommunen vidtagit en rad åtgärder för att minska smittan i samhället. Det får konsekvenser för de kommunala verksamheterna, och därför påminner vi om den här sidan där vi samlar information om alla kommunens verksamheter påverkas.

Fortsatt allvarligt läge 

Alingsås kommun är fortsatt en kommun med relativt hög smittspridning. Under vecka 53 rapporterades återigen över 200 nya konstaterade fall, vilket är en ökning efter den lilla nedgången som var vecka 52.

Det är samma tendens även i Västra Götalandsregionen. Där har antalet fall ökat från 6429 till 8204 från vecka 52 till vecka 53. Folkhälsomyndigheten påtalade dock att siffrorna kan vara lite missvisande då storhelgerna kan ha genererat en viss eftersläpning i rapporteringen.

Siffrorna visar emellertid tydligt att vi fortfarande har ett allvarligt läge i den här pandemin. Därför är det fortsatt viktig att vi alla tar vårt ansvar för att minimera risken för smittspridning. Det gör vi genom att undvika miljöer där det kan förekomma trängsel och som alltid hålla en god handhygien. Tänk också på att testa dig om du har milda symptom så att alla eventuella smittkedjor bryts i ett tidigt skede. 

Mer information om coronavirus covid-19 finns på krisinformation.se

Alingsås kommun