6/5 Nuläge covid-19

Information om vaccination

Vi påminner om vår samlingssida med information om vaccination. Där är senaste nytt att fas 4 – innehållande personer från 18 år och uppåt som inte tillhört tidigare faser – planeras att starta nu i maj månad. Det är Västra Götalandsregionen som håller i den delen av vaccinationen.

Förslag om ändring i begränsningsförordningen

I fredags skickade regeringen ut ett förslag på remiss om justeringar i den så kallade begränsningsförordningen som rör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Om förslaget går igenom kan det bli vissa justeringar vad gäller deltagarantal, till exempel vid evenemang med anvisade sittplatser och utomhusevenemang. Förändringarna kan komma att träda i kraft 17 maj – om smittläget tillåter. 

Kurvan åt fel håll igen

I dag kom ny veckosiffror på kommunnivå och dessvärre vände kurvan i Alingsås kommun åt fel håll igen. Vi gick från 135 nya konstaterade fall vecka 16 till 158 fall vecka 17. I regionen syntes dock en liten minskning från 5457 till 5316 fall.

Sammantaget ligger smittspridningen fortfarande på en hög nivå, och belastningen på i synnerhet intensivvårdsavdelningarna i hela regionen är mycket hög. Därför måste vi alla fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen. Det gör du genom att hålla avstånd till andra människor och genom att stanna hemma och testa dig vid milda symptom. Vidare ska vi så klart undvika miljöer där det kan uppstå trängsel och hålla en god handhygien.

Vi påminner om de lokala råd och rekommendationer som gäller i Västra Götalandsregionen.

Ni kan också få mer säkerställd information på krisinformation.se.

Alingsås kommun