3/6 Nuläge covid-19

Om råd och rekommendationer

På söndag den 6 juni upphör de förstärkta lokala råden som under våren funnits i Västra Götalandsregionen. Det är dock viktigt att veta att de nationella råden och rekommendationerna fortsätter att gälla fram till 30 juni. 

Information om vaccination

Vaccineringen i fas 4 fortsätter. Det är regionen som sköter det hela, men vi påminner om vår sida där ni kan läsa mer om hur vaccineringen går till och hur man söker efter lediga tider.  På sidan hittar du också information om var du vänder sig om du har frågor eller funderingar.

Alingsås kulturhus har återöppnat

Vi påminner om att det nu finns möjlighet att besöka Alingsås kulturhus. Servicen är fortfarande lite begränsad, men du kan låna och söka efter böcker och media på egen hand. Läs mer om återöppningen här.

Problem med statistiken

På grund av ett försök till intrång i en databas har statistikarbetet över covid-19 försvårats. Under de dygn som systemet låg nere kunde inga fall rapporteras, utan de fallen kommer istället rapporteras in framöver för att få en komplett statistik över längre tid. Men för vecka 21 finns alltså ingen tillförlitlig veckostatistik på kommunnivå.

På dagens presskonferens berättade emellertid Folkhälsomyndigheten att det mesta talar för att smittspridningen fortsätter att minska. Men nivån är fortsatt hög, betydligt högre än under hösten innan smittspridningen tag fart på nytt. Därför är det mycket viktigt att vi alla fortsätter ta ansvar för att trycka ner kurvan. Det handlar som ni vet i första hand om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma och testa sig vid milda symptom. Tänk också på att undvika stora folksamlingar nu när studentfirande och skolavslutningar står för dörren.

Mer information

Vi påminner om att det finns mer samlad information om coronapandemin på krisinformation.se.

Alingsås kommun