29/4 Nuläge covid-19

Delvis fjärrundervisning i årskurs 7-9

Det är nu beslutat att det blir en fortsatt kombinerad när- och fjärrundervisning i årskurs 7-9 terminen ut. Orsaken är givetvis det fortsatt besvärliga smittläget i landet och regionen.

Förlängda lokala rekommendationer

I veckan har Smittskydd Västra Götaland meddelat att de lokala rekommendationer råd som funnits sedan den 17 februari förlängs ytterligare. Nytt slutdatum är 16 maj, men det omprövas löpande utifrån epidemiologiskt läge.

Information om vaccinering

Vaccineringen går allt fortare i både Sverige och Västra Götalandsregionen. I Sverige har nu över 2,3 miljoner personer fått minst en dos vaccin. På den här sidan finns övergripande information om vaccinering och också länkar till myndigheter där du kan läsa ännu mera. Du kan också läsa mer och hålla utkik efter lediga tider på 1177.se. 

Påminnelse inför valborg

Valborgsmässoafton är en av flera högtider under våren. Folkhälsomyndigheten understryker att smittläget inte tillåter något vanligt firande utan det handlar om att fortsätta att umgås i den nära kretsen och helt undvika större sociala tillställningar. 

Minskning i Alingsås kommun

Efter ett par veckor med ökad smittspridning i Alingsås visar de senaste siffrorna över antalet konstaterade fall på en minskning. Under vecka 16 noterades 130 fall, som ska jämföras med 207 fall under vecka 15. Även på regional nivå syns samma tendens när det gick från 6946 konstaterade fall vecka 15 till 5463 vecka 16.

Nivån på smittspridningen är dock fortfarande hög och vi måste alla jobba för att fortsätta trycka ner kurvan åt rätt håll och minska belastningen på sjukvården. Att hålla avstånd till andra människor och undvika all typ av trängsel är en av de viktigaste åtgärder att göra, vid sidan av att stanna hemma och testa sig vid milda symptom.

Alingsås kommun