29/10 Nuläge covid-19

Försämrat läge i regionen

Folkhälsomyndighetens veckostatistik visar att det besvärliga läge som en tid funnits i Europa och delar av Sverige nu speglar av sig mer och mer i vår region. I Västra Götalandsregionen har den senaste veckan 1371 fall rapporterats, vilket är nästan dubbelt så många som föregående vecka. I Alingsås kommun har vi den senaste veckan 15 fall, också det en ökning från förra veckans 8 konstaterade fall. 

Nya regionala restriktioner

På grund av den negativa utvecklingen fick i dag utöver Skåne och Uppsala även Stockholm, Östergötland och Västra Götalandsregionen skärpta regionala råd av Folkhälsomyndigheten. Dessa nya råd gäller från i dag fram till den 19 november, men kan komma att förlängas. 

De nya skärpta råden i Västra Götalandsregionen

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Gränsen på 50 personer kvarstår

Utöver dessa skärpta råd har Länsstyrelsen också beslutat att behålla gränsen för sittande publik vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på 50 personer fram till den 19 november. Det blir alltså ingen höjning till 300 personer för sittande publik i vår region från den 1 november.

De nya råden kan komma att innebära justeringar i våra kommunala verksamheter. Om det får vi lov att återkomma till de närmsta dagarna.

Alla måste ta ansvar

Allt detta sammantaget understryker att det är oerhört viktigt att vi förhåller oss till de restriktioner som gäller. Det är särskilt viktigt att tänka på nu när Halloweenfirandet står för dörren.

Slutligen uppmanar myndigheterna fortfarande att personer med symptom ska gå och testa sig. Detta för att få en klar bild över smittoläget och för att kunna bryta eventuella smittkedjor i ett tidigt skede. Ta kontakt med din vårdcentral för att boka en tid om det blir aktuellt för dig.

Vi påminner också om att det är mycket viktigt att alla följer de riktlinjer och rekommendationer som gäller vid besök på äldreboenden. Information inför besök finns här och vid alla boenden. 

Alingsås kommun