29/9 Information om besöksförbudet

Som många säkert redan vet kommer besöksförbudet på Sveriges alla äldreboenden att hävas från den 1 oktober.

Texten uppdaterad 2021-02-25

Nu har Socialstyrelsens föreskrifter inför öppnande för besök på äldreboende kommit. Utifrån dem och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har nu Alingsås kommun gjort lokala anpassningar och skapat rutiner som från den 1 oktober gäller för besök på kommunens äldreboenden.

Det är viktigt att veta att de grundläggande rekommendationerna som gäller i hela samhället också gäller på alla kommunala boenden. Det betyder att du måste stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär. Väl inne på boendet är det viktigt med handhygien och att hålla avstånd. Där har såväl personal som brukare och besökare ett gemensamt ansvar att ta.

Detta gäller på äldreboenden

Vi uppmuntrar fortfarande besök utomhus i de fall det är möjligt. Kanske under en gemensam promenad om höstvädret tillåter. För att minska risken för smitta ber vi också om att högst två anhöriga kommer på besök samtidigt. Det minskar risken för trängsel på boendet och underlättar arbetet för vår personal.

Du ska inte ringa och förboka ditt besök. Istället ska du ringa det telefonnummer som står på entrédörren när du anländer till boendet, då kommer du att mötas av personal. Är det många som kommer samtidigt ber vi dig att hålla avstånd och vänta på din tur, och det är också viktigt att du efter ditt besök inte släpper in någon som väntar utanför dörren.

När du blir insläppt ska du tvätta och/eller sprita händerna, och vi kräver att du använder ett visir som finns att låna innanför entrén. Personalen följer dig till den du ska besöka då besöket sker i den aktuella bostaden. På varje boende finns en besökslista där personal skriver in namn, relation och kontaktuppgifter för dig som kommer på besök. Dessa listor kommer endast att användas om det skulle uppstå en situation då smittspårning kan bli aktuell. Listorna kommer också att förstöras när situationen förändrats och risken för smittspårning är borta.

Till brukare med sjukdomssymptom eller som nyligen flyttat mellan vårdinrättningar ser vi gärna att besöken skjuts på framtiden. I undantagsfall kan det erbjudas besök med hjälp av plexiglas, och dessa besök sker då efter dialog med personal på det aktuella boendet.

Slutligen vill vi informera om att regler och rekommendationer kan komma att ändras vid lokala utbrott. Men om vi alla hjälps åt och förhåller oss till ovanstående har vi goda förutsättningar för att fortsatt hålla smittan utanför våra boenden och på så vis skydda samhällets äldre. 

Alingsås kommun