27/5 Nuläge covid-19

Färre fall i Alingsås

Veckans siffror över antalet konstaterade fall på kommunnivå var i positiv riktning för Alingsås kommun. Vi gick från 104 fall vecka 19 till 61 fall vecka 20. Även på regional och nationell nivå var det en minskning av antalet konstaterade fall under samma period.

Folkhälsomyndigheten och andra myndighet påpekar dock att vi i Sverige fortsatt ligger på ganska höga nivåer. Men det går åt rätt håll, och belastningen på sjukvården har minskat något de senaste veckorna. Men vi måste alla fortsätta ta ansvar för att trycka ner kurvan ytterligare, och det gör vi genom att följa de råd och rekommendationer som gäller. 

Nationella råd och rekommendationer gäller till den 30 juni 

Skärpta lokala råd gäller till den 6 juni.  

Utöver dessa rekommendationer är det en del sedan tidigare aviserade förändringar som slår igenom den 1 juni. Det handlar bland annat om publik vid kultur- och idrottsevenemang och att restaurangernas öppettider förlängs till 22.30. 

Vaccinering

Vaccineringen pågår för fullt i fas 4 även om takten på det hela pendlar upp och ner beroende på vaccintillgången. Folkhälsomyndigheten fortsätter att uppmana alla att vaccinera sig och vi påminner om den här sidan där vi samlat information om vaccinering i fas 4. 

Alingsås kommun