25/3 Nuläge covid-19

Information om antikroppstester

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer om användning av antikroppstester. Numera görs bedömningen att antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde och därför ska antikroppstestning i fortsättningen endast genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga immunitet eller vid genomförande av studier.

Utifrån Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer har Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen enats om att den egeninitierade antikroppstestningen ska fasas ut. Det betyder att det från den 1 april inte finns möjlighet att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

Nya åtgärder träder i kraft

I dag den 25 mars börjar åtgärder kring konsthallar, museer, djurparker, temaparker och liknande anläggningar att gälla. För den gruppen gäller nu i princip samma regler som för butiker och sportanläggningar, där anläggningens tillgängliga yta styr hur många besökare som får tas emot. Verksamheten har också krav på att göra det möjligt för besökarna att hålla avstånd, och besökarna har ett ansvar för att följa de riktlinjer och skyltar som finns på respektive anläggning.

I Alingsås kommun betyder detta emellertid inga omedelbara förändringar. Konsthallen och museet fortsätter att hålla stängt, men vi följer utvecklingen framöver för att se om läget förändras. Hur alla kommunens verksamheter påverkas av pandemin finns samlat på den här sidan. 

Nya besked om gymnasieskolan

På torsdagen meddelade utbildningsminister Anna Ekström att den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan inte kommer att förlängas efter den 1 april. Det betyder att det efter påsk är regionala och lokala förutsättningar som avgör om fjärr- eller distansundervisning – eller en kombination – ska bedrivas.

Hur detta påverkar Alströmergymnasiet i Alingsås är ännu inte klart. Så snart något beslut är fattat kommer det att meddelas via kommunens hemsida och via skolportalen Arena för lärande.  

Information om vaccin

Efter att ha tagit del av det europeiska läkemedelsverkets (EMA) utredning har Folkhälsomyndigheten i dag meddelat hur Astra Zenecas vaccin ska användas i Sverige framöver. Beskedet blev att vaccinet kan användas till personer 65 år och äldre då de upptäckta allvarliga biverkningarna inte syns i den åldersgruppen. Däremot pausas vaccinet fortsatt för personer under 65 år medan utredningen fortsätter.

Tolkmöjlighet för vaccinfrågor

Nu har regionen tagit fram tre separata telefonnummer för dem som behöver svar på allmänna vaccinfrågor på andra språk än svenska. Det handlar om:

Arabiska: 0114730022.
Persiska: 0114730023. 
Somaliska: 0114730024.

Regionen arbetar även för att få fram samma tjänst på finska.

Förlängda lokala rekommendationer

De lokala rekommendationerna  som gäller i Västra Götalandsregionen sedan den 17 februari är nu förlängda att gälla till den 18 april. Det har regionen meddelat på en presskonferens i veckan.

Fortsatt allvarligt läge

I dag har det kommit färska siffror över antalet nya bekräftade fall på kommunnivå. Där visar Alingsås kommun en fortsatt hög smittspridning, även om vi gått från 141 fall vecka 10 till 127 fall vecka 11.

På regional nivå syns dock en rejäl ökning under samma period från 5236 fall till 6180.

Även på nationell nivå går kurvan fortsatt uppåt och tyvärr talar alla signaler för att den är pandemin är allt annat än över. Positivt är dock att den pågående vaccineringen skyddar de äldre allt bättre.

Men i väntan på en bredare vaccinering måste alla ta ansvar för att motarbeta smittspridningen. De viktigaste budskapen är att hålla avstånd till varandra, att tvätta händerna ofta och att stanna hemma och testa sig vid milda symptom.

Det är också tydligt att den stundande påsken måste firas på ett smittsäkert sätt i små sällskap och utan nära kontakter med personer man normalt sett inte träffar. Det har myndigheterna påtalat på veckans presskonferenser. 

Alingsås kommun