24/9 Nuläge covid-19

Förberedelser inför hävt besöksförbud

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar just nu hårt för att förbereda sig inför det hävda besöksförbudet på äldreboenden. Lokala rutiner ska anpassas efter de nationella föreskrifterna som Socialstyrelsen inom kort ska skicka ut. Mer om nuläget i det här arbetet finns att läsa här. 

Påminnelse från Stefan Löfven

I dag höll statsminister Stefan Löfven presskonferens tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Deras gemensamma budskap var att krisen på intet sätt är över och att vi alla måste ta samma stora ansvar som vi gjorde under våren. Allt fler blir allt mindre försiktiga, men det är viktigt att hålla i och hålla ut även nu under hösten. Det vi gör rätt nu får vi glädje av senare. Utöver de grundläggande rekommendationerna påminde statsministern om att det är viktigt att undvika kollektivtrafik och att arbeta hemma i den mån man har möjlighet. 

Fortsatt samma utveckling

Utvecklingen de senaste dagarna har följt samma mönster som den senaste tiden. Smittspridningen ökar ganska kraftigt i stora delar av Europa, medan vi i Sverige ser en mer långsam tendens av ökning. I Alingsås kommun har vi den senaste veckan återigen få rapporterade fall, men som sagt finns det en allmän smittspridning i det svenska samhället.

Därför måste vi återigen påminna om hur viktigt det är att vi förhåller oss till de gällande rekommendationerna. Undvik större sociala sammanhang, stanna hemma om du känner dig sjuk, håll lite extra avstånd och tvätta händerna noga och ofta.

Alingsås kommun