24/6 Nuläge covid-19

Vaccinering

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera vaccinering av barn från det år man fyller 16 år, samt barn från 12 år och uppåt som till exempel har vissa kroniska lungsjukdomar. Vaccineringen av barn under 18 år ska påbörjas efter det att alla personer över 18 år har blivit vaccinerade, och mer information om hur det ska gå till kommer längre fram.

Mer information om vaccineringen i fas 4 med länk till söksidan för vaccinationstider finns här.

Nationella råd gäller fortfarande

Det allmänna smittoläget i landet och regionen går fortsatt åt rätt håll. Men vi påminner ändå om de nationella råden för att minska smittspridningen ytterligare gäller hela sommaren fram till den 30 september.

Fortsatt osäkra siffror

Det tidigare problemet med att en datasbas låg nere några dagar betyder fortsatt att veckostatistiken blir något lidande. Dock stämmer det totala antalet fall, så i ett längre tidsperspektiv går det att slå fast att smittspridningen går åt rätt håll.

I såväl Sverige som Västra Götalandsregionen syns en nedgång av antalet bekräftade fall. Den positiva trenden understryks också av att belastningen på sjukvården minskar och att allt fler personer blir vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten betonar dock vikten av fortsatt försiktighet i sitt sätt att leva. De nationella råden gäller fortfarande och för att smittspridningen ska fortsätta minska måste alla ta ansvar även framöver. Det mest grundläggande handlar som ni vet om att hålla avstånd och undvika nya nära kontakter, tvätta händerna och att stanna hemma och provta sig vid milda symptom.

Även inför stundande midsommarfirande är det viktigt att ha de här grundbudskapen med sig. Fira med förstånd, och med fördel i mindre grupper utomhus.

Mer information finns på krisinformation.se.

Alingsås kommun