21/1 Nuläge covid-19

Nya besked från regeringen

De sedan tidigare allmänna råden  för allmänheten gäller fortsatt på obestämd tid och den nya pandemilagen reglerar också antalet besökare i exempelvis butiker.

På torsdagen kallade regeringen till presskonferens där Stefan Löfven och ett antal andra ministrar berättade om rekommendationer som gäller från den 25/1, eftersom några av de som gällt den senaste månaden löper ut på söndag den 24/1. 

Torsdagens besked innebär dock inga större förändringar. Kommuner rekommenderas att hålla stängt lokaler dit allmänheten har tillträde i ytterligare två veckor, fram till den 7 februari. Dock görs ett undantag för fritidsaktiviteter för ungdomar födda 2005 och senare, vilket betyder att kulturskolan, fritidsgårdar och idrottshallar i Alingsås kommun öppnar för ungdomsverksamhet från måndag 25/1.

Det är dock av yttersta vikt att både verksamheter och besökare tar ansvar för att minska risken för smittspridning genom att rätta sig efter de råd och rekommendationer som gäller.

En sammanställning av hur alla kommunala verksamheter påverkas finns här.  

Annat som regeringen förmedlade var att serveringsförbudet av alkohol efter kl. 20 förlängs fram till den 7 februari. Dessutom förlängs rekommendationen om munskydd i kollektivtrafik på vardagar kl. 7-9 och kl. 16-18 våren ut.

Regeringen meddelande också att det kommer nya uppdateringar om restriktionerna var 14:e dag. Så om två veckor får vi information om huruvida det som gäller fram till den 7 februari kommer att förlängas ytterligare eller om det blir förändringar.

Fortsatt fjärrundervisning

Alströmergymnasiet och årskurs 7-9 i grundskolan har bedrivit fjärrundervisning sedan terminsstarten. Det är nu beslutat att årskurs 7-9 fortsätter med det fram till sportlovet vecka 7, men planen är att successivt öka antalet elever som är på plats i skolan under vecka 5 och 6.

Torsdagens besked på regeringens presskonferens innebär att landets gymnasieskolor kan gå från hel fjärrundervisning till att delvis undervisa i skolans lokaler.

Det betyder att Alströmergymnasiet från den 1 februari kommer att bedriva delvis fjärrundervisning i likhet med hur det såg ut under delar av höstterminen. Det pågår fram till sportlovet i första skedet, men kommer att utvärderas löpande.

Fortsatt svagt positiv tendens

I dag kom det ny veckostatistik på kommunnivå från Folkhälsomyndigheten. Den visar på en fortsatt nedgång i Alingsås då det under vecka 2 har rapporterats om 121 nya konstaterade fall. Det är en minskning från 174 som var föregående notering.

Även på regional nivå syns samma riktning på kurvan. I Västra Götalandsregionen går vi från 6823 konstaterade fall vecka 1 till 6020 konstaterade fall vecka 2.

Trots detta ska man ha i minnet att siffrorna ändå är relativt höga. Innan den andra vågen slog till i höstas låg vi flera veckor i rad på under 10 konstaterade fall i Alingsås kommun.

Därför är det fortsatt viktig att vi alla fortsätter att ta vårt ansvar för att minska smittspridningen. Undvik miljöer där det kan uppstå trängsel och håll generellt sett avstånd till andra människor i den utsträckning det är möjligt. Vi påminner också om vikten av att vi fortsätter hålla våra händer rena.

Mer information finns att läsa på krisinformation.se.

Alingsås kommun