20/5 Nuläge covid-19

Fas 4 är igång

Som många vet har nu fas 4 av vaccinationen dragit igång i Västra Götalandsregionen. Det finns flera ställen i Alingsås kommun som vaccinerar i den här stora fasen, varav Nolhalla Ishall är den med högst kapacitet.

Regionen har tagit fram en ny sida där du enkelt kan söka efter lediga tider när vaccinationen når din åldersgrupp. 

Alingsås kommun har också skapat en sida med mer information om vaccineringen i fas 4. 

Det är dock bra att veta att det fortsatt krävs tålamod för att få sin vaccinationstid. Det är tillgången på vaccin som styr hur många tider som finns bokningsbara, och dessutom är det så att dos 1 bromsas lite av att många personer inom kort ska ha dos 2. Men alla kommer att bli erbjuden vaccin så snart det är möjligt. 

Liten ökning i Alingsås

I dag har det kommit nya siffror över antalet nya fall på kommunnivå. Där går Alingsås kommun från 94 fall vecka 18 till 104 fall vecka 19. Den lilla ökningen i Alingsås går emot trenden lite då antalet fall minskar på både nationell och regional nivå.

Sammantaget är siffrorna fortsatt höga och vi måste alla fortsätta ta ansvar för att vi ska trycka ner kurvan. Som ni vet gör vi det bäst genom att hålla avstånd till andra personer, hålla en god handhygien och stanna hemma och testas oss vid milda symptom.

Påminner om råd och rekommendationer 

Det är ännu inte några råd och rekommendationer som har förändrats. Just nu är det detta som gäller:

Utöver dessa råd sker det den 1 juni en del förändringar för exempelvis föreningar och verksamheter. Det gäller bland annat längre öppettider på restauranger (kl. 22.30) och möjlighet till fler än åtta personer på evenemang. Även möjligheten till matcher, cuper och läger ökar efter den 1 juni.

Mer samlad information finns på krisinformation.se.

Alingsås kommun