19/8 Nuläge covid-19

Uppmanar till vaccinering

Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter fortsätter att trycka hårt på hur viktigt det är att så många som möjligt vaccinerar sig. Glädjande nog ser det ganska bra ut med doser den närmsta tiden så fortsätt håll utkik efter lediga tider om du ännu inte hittat någon. Statistiken visar att merparten av de konstaterade fall som nu upptäcks drabbar personer som är ovaccinerade. Här kan du läsa mer om vaccineringen och söka efter lediga tider.

Skolorna är igång

Den här veckan har skolorna dragit igång på bred front i Alingsås kommun. För att hålla nere smittspridningen är det viktigt att elever och personal samarbetar för att följa de direktiv som gäller på respektive skola. Som vårdnadshavare är det också viktigt att göra allt för att minimera risken för smittspridningen i skolorna, inte minst genom att hålla sitt barn hemma vid milda sjukdomssymptom. Hör av dig till din skola om du som vårdnadshavare har några frågor eller funderingar.

Fortsatt ökning

Antalet konstaterade fall i Västra Götalandsregionen fortsätter tyvärr att öka. Det är främst ovaccinerade personer 20-50 år som drabbas, och hela 30 procent av fallen går att härleda till utlandsresor. Det understryker vikten av att testa sig och följa övriga rekommendationer när man återvänder till Sverige efter resa.

I Alingsås kommun har vi under vecka 32 noterat 14 nya konstaterade fall. Det följer den negativa trenden i stort då vi ökar från 9 fall föregående vecka.

För att vända den negativa trenden är det viktigt att vi alla fortsätter att ta ansvar. Att stanna hemma och testa sig vid milda symptom, hålla avstånd till andra människor och att tvätta händerna ofta är grundläggande saker som måste efterlevas. Vi påminner om att de nationella råden ligger kvar helt oförändrade till den 30 september.

Avslutningsvis tipsar vi om att det på krisinformation.se finns en bra sammanställning över det aktuella läget med pandemin. 

Alingsås kommun