18/8 Nuläge covid-19

Skolstart

I dag har skolorna dragit igång runt om i kommunen. Verksamheterna planeras att genomföras så normalt som möjligt, men det ställer givetvis krav på både personal och elever. Det är viktigt att alla som har symptom stannar hemma och att vi tvättar händerna ofta och håller lite extra avstånd. 

Vi vill också uppmana alla elever och vårdnadshavare att rätta sig efter de instruktioner som respektive skola ger i sin verksamhet. 

Alla vårdnadshavare har fått mycket information som rör covid-19 via Arena för lärande. Nu kan vi också tipsa om att vi har skapat en samlingssida på vår hemsida där vi samlat all information som gått ut. Behöver man uppdatera sig eller få en bra överblick över allt material  som berör skolan och covid-19 ska man kika på den här sidan.

Faran inte över

Situationen i Sverige ser ut att ha stabiliserat sig. Det är dock viktigt att veta att vi fortfarande har en allmän smittspridning som vi måste hantera på bästa sätt. Västra Götaland är också en av få regioner där både antalet nya fall och antalet vårdade på sjukhus för tillfället ökar, så det är fortsatt viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer de rekommendationer som finns.

Tips på bra länkar till mer aktuell information.

Alingsås kommun