1 Driftstörningar

15/7 Nuläge covid-19

Texten uppdaterad 2021-09-02

Nya lättnader den 15 juli


Folkhälsomyndigheten och regeringen gör bedömningen att det går att genomföra de planerade lättnaderna av restriktioner den 15 juli. Lättnaderna berör bland annat butiker, kollektivtrafik, nöjesfält och offentliga tillställningar. Läs mer om lättnaderna här. 

Det är dock viktigt att understryka att de allmänna nationella råden om allas ansvar för att minska smittspridningen  av covid-19 fortsatt gäller fram till den 30 september.

Vid hemkomst från utlandet

De som rest utanför de nordiska länderna rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att ta ett covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Läs mer om vad som gäller på den här sidan.

Vaccinationen går framåt

Västra Götalandsregionen meddelar att vaccinationen i fas 4 för personer över 18 år går fort framåt. Det var högst tryck förra veckan medan det nu är något lättare att hitta en ledig tid. Har du ännu inte vaccinerat dig är det bara att fortsätta söka en ledig tid med jämna mellanrum på den här sidan. 

Du kan också läsa mer om vaccineringen i fas 4 på den här sidan. 

Fortsatt låga siffror i Alingsås

I dag kom nya veckosiffror på kommunnivå över antalet smittade. Där låg Alingsås kommun glädjande nog på noll konstaterade fall under vecka 27, vilket är en nedgång från tolv fall veckan innan.

Smittspridningen är låg i hela Västra Götalandsregionen, men den finns dock fortfarande bland oss. Det är därför fortfarande viktigt att vi anammar de grundläggande budskapen för att rida vidare på den här positiva vågen.

Alingsås kommun