11/3 Nuläge covid-19

Förlängda lokala rekommendationer

Västra Götalandsregionen har meddelat att de skärpta lokala råden  som trädde i kraft den 17 februari nu förlängs ytterligare från den 14 mars till den 1 april. Det betyder att det fortsatt är dessa råd som gäller i vår region som en förstärkning av de nationella råd  som gäller tillsvidare. 

Något bättre siffror

Veckans siffror över antalet konstaterade fall på kommunnivå visar på en förbättring i Alingsås kommun. Förändringen från 233 fall vecka 8 till 135 fall vecka 9 är givetvis goda nyheter, men 135 fall är fortfarande en hög siffra som vittnar om en förhållandevis hög smittspridning. Med anledning av smittoläget i kommunen deltog Alingsås kommun i går på ett avstämningsmöte med bland annat Smittskydd Västra Götaland. Mer om det mötet finns att läsa här. 

Även på regional nivå gick siffrorna ner något mellan vecka 8 och vecka 9, men också där ligger siffrorna relativt högt. På nationell nivå ser det möjligen också ut som att ökningen stannar av, men Folkhälsomyndigheten påtalade att smittspridningen är för hög för att det ska vara hållbart i längden. Dessutom börjar det nu ge utslag i form av en allt högre belastning på sjukvården.

Glädjande är dock att den pågående vaccinationen redan nu ger resultat. Antalet smittade på särskilt boende och i hemtjänst har minskat i takt med att den gruppen har vaccinerats, och även antalet avlidna har minskat bland personer på särskilt boende. I veckan har vi passerat en miljon vaccindoser i Sverige, och Folkhälsomyndigheten fortsätter att uppmana alla att ta vaccin när möjligheten ges. 

I väntan på vaccin är det dock viktigt att vi fortsätter att minimera risken för smittspridningen och alla måste fortsätta på den inslagna vägen för att fortsätta trycka ner kurvan i kommunen. Det handlar om att följa de råd och rekommendationen som gäller, både på arbetstid och i privatlivet. Håll avstånd till andra människor, tvätta händerna och stanna hemma och testa dig vid milda symptom. 

Mer samlad information om covid-19 finns på krisinformation.se.

Alingsås kommun