Publicerad 2021-03-10, kl 15:45

Färre smittade – men fortsatt allvarligt läge

På onsdagen höll Alingsås kommun ett andra avstämningsmöte med Smittskydd Västra Götaland och Länsstyrelsen. Kontentan av mötet är att läget i kommunen förbättrats den senaste veckan, men att situationen är fortsatt allvarlig.

Förra veckan hölls det första mötet mellan Alingsås kommun, Länsstyrelsen, Smittskydd Västra Götaland samt representanter från kommunens vårdcentraler. Denna vecka träffades alla parter igen för att uppdatera en lägesbild över smittläget i kommunen.

— Glädjande nog visar siffrona på att läget har förbättrats. Men än är det för tidigt att slappna av, säger Eija Suhonen, säkerhetschef på Alingsås kommun.

Smittskydd Västra Götaland och Länsstyrelsen var positiv till hur kommunen agerat sedan förra veckans möte.

— Vi har fortsatt med anpassningar i våra verksamheter och har även gjort omfattande kommunikationsinssatser den senaste veckan. Vi fortsätter att arbeta aktivt även framöver för att göra det vi kan för att minska smittspridingen ytterligare, säger Eija Suhonen.

Antalet nya konstaterade fall sjönk från 233 under vecka 8 till 131 fall under vecka 9. Minskningen sker i alla åldrar, men framför allt syns det en minskning bland ungdomar i skolåldern.

— Skolan är mycket viktig att hålla igång så det var ett bra besked att få. Men man ska komma ihåg att vi fortsatt ligger på högre siffror än vecka 6 och 7, säger Eija Suhonen, som hoppas att den här minskningen ska ge alingsåsarna energi att hålla i och hålla ut.

— Det är ett måste att vi alla orkar hålla oss till de råd och rekommendationer som gäller. Fortsätter vi på den inslagna vägen med att stanna hemma och testa sig vid symptom, hålla avstånd till andra personer och göra allt för att undvika trängsel kan vi tillsammans trycka ner kurvan ännu mer.

Alingsås kommun kommer att delta i ett nytt möte i samma konstellation kommande onsdag för att följa upp den fortsatt besvärliga situationen i kommunen.

Alingsås kommun