11/2 Nuläge covid-19

Oro för avstannande nedgång

I såväl Sverige som regionen är det nu lite oroande att den nedåtgående trenden tycks ha stannat av lite. I Västra Götalandsregionen (VGR) konstaterades 4159 nya fall under vecka 5, vilket är snarlikt den föregående noteringen på 4160. 

I Alingsås kommun har vi emellertid en mer ihållande nedgång med 47 konstaterade fall under vecka 5. Det ska jämföras med 63 fall veckan innan. Givetvis mycket positivt att trenden går fortsatt nedåt, men det är ändå för tidigt för att slappna av.

Sammantaget ligger smittspridningen fortfarande på en relativt hög nivå och både Folkhälsomyndigheten och VGR uttrycker sin oro över att nedgången tycks ha stannat av. Därför är det otroligt viktigt att vi alla fortsätter att ta ansvar för att minska smittspridningen. 

Det gör vi bäst genom att hålla avstånd till varandra och helt undvika miljöer där det eventuellt kan uppstå trängsel. Vidare ska vi givetvis fortsätta att tvätta våra händer ofta och stanna hemma om vi har milda symptom. Vi påminner också om vikten av att testa sig vid symptom för att eventuella smittkedjor ska kunna brytas i ett tidigt skede.

Information om vaccinering

Vi påminner om att vi har samlat information om vaccinering på en separat sida som vi uppdaterar löpande. Där hittar du också länkar till andra hemsidor där du kan läsa ännu mer om vaccineringen, så kika där om du har funderingar kring det.

Övergripande information om covid-19 hittar du också på krisinformation.se

Hur kommunens verksamheter påverkas i nuläget finns information om här.

Alingsås kommun