Checklistor för bygglov och bygganmälan

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Utökat utbud av checklistor för bygglov och bygganmälan.

Syfte: Det ska bli enklare att göra rätt från början och förstå vilka handlingar som behövs för bygglovsärenden och hur dessa ska se ut. Ett ärende som är komplett med en gång tar betydligt kortare tid från ansökan till beslut.

Tidplan: Klart och publicerade

Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Sophia Cohen

Mer information: https://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/checklistor-bygglov/

Sophia Cohen

NULL

Enhetschef bygglov, Bygglovsenheten