2 Driftstörningar
sv Swedish

Försäljningsklar verksamhetsmark

Verksamhetsmark omfattar både tomter för industri och handel. Alingsås kommun säljer verksamhetsmark till intressenter.

Texten uppdaterad 2021-10-22

Nedan listas kommunens verksamhetsmark som finns tillgänglig för försäljning. Vissa av tomterna säljs också med hjälp av fastighetsmäklare.

E-tjänst Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Försäljningsklara tomter

 • Längs Gräfsnäsvägen finns ett större område för verksamhetsmark till försäljning.

  Områdets areal uppgår till 45 000 m2, men det är möjligt att förvärva delar av fastigheten. Enligt detaljplanen (DP 53) är ändamål för verksamhetsmarken småindustri, lager, kontor och hantverk. Det är möjligt att bebygga marken upp till 50 %.

  Markpris: ca 150-200 kr/m2.

  Plankarta Erska-Lindås

 • Fastigheten TORP 1:67 är planlagd för industriändamål och är belägen i Sollebrunn.

  I den norra delen av Alingsås kommun finnes fastigheten TORP 1:67 som är avsedd för industriändamål. Fastighetens areal uppgår till ca 3 800 m2. Fastigheten TORP 1:67 är planlagd för industriändamål.

  Markpris: Fastigheten kommer att värderas vid försäljning.

  Plankarta Sollebrunn Torp

Kommande verksamhetsmark

Simon Stefansson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten

Christoffer Zevin

NULL

Företagslots och näringslivsstrateg, Näringslivsenheten