Konstverket Våren skymtar mellan hästkastanjernas blad i Museiparken.
Museiparken

Museiparken

Museiparken ligger centralt i Alingsås intill Lilla torget och museet. Parken kantas mot omgivande gator av stora hästkastanjer, häckar av avenbok och idegran samt perennplanteringar. Häckar och träd ger ett visst skydd mot trafiken och dess avgaser. I norra delen av parken finns några små blomsterrabatter, med lökväxter och sommarblommor som varierar från år till år. I parkens mittparti finns en korsgång planterad. Mitt i denna står Erik Grates bronsskulptur ”Våren”.

Parkens ljussättning skänkes av Alingsås Energi i samband med deras 100- årsjubileum 2009. Belysningen invigdes 2010 i samband med Lights in Alingsås.

Historia

Alströmerska magasinet byggdes på 1730-talet, av Jonas Alströmer, som magasin för manufakturverkets varor. På 1890-talet användes det som mejeri. Vid ingången mot torget stod vid denna tid en gammal kastanj, som var så stor att den uppe i sin omfångsrika krona hade en plattform. Runt plattformen hade sittbrädor spikats fast och en trappa ledde dit upp. Vid vackert väder kunde man se majorskan sitta i sin lövsal.

I kvarterets nordvästra hörn låg Roempkes villa, vars privata trädgård låg där museiparken ligger nu. Staden förvärvade 1917 kvarteret med Alströmerska magasinet och villan. Villan revs 1938.

I magasinet inrymdes 1920 Adelsköldska folkbiblioteket och 1928 öppnades Alingsås museum i samma byggnad. Museiparken är allmän park sedan mitten av 1920-talet.  Den ställdes i ordning i samband med museets inrättande och försågs med en brunn, ritad av arkitekt Helge Zimdal. Brunnen låg framför den stora trappan på museets västra sida.

Parken var en riktig finpark med rosrabatter och sommarblommor. Museiparken byggdes om 1951-52 till följd av familjen Molanders konstdonation till Alingsås stad 1947. Skulpturen ”Våren” placerades då intill en liten fontän i den norra delen av parken, innan den blev flyttad och placerad mitt i parken. I samband med en utställning 1994 iordningsställdes en plantering i mittpartiet av parken med en korsgång som sedan har fått vara kvar.

Kuriosa

Stadens spöpåle stod i ett av de södra hörnen på 1700-talet. Här pryglades stadens dömda brottslingar offentligt. Den flyttades 1779 till Lilla torget där den stod tills det offentliga kroppsstraffen avskaffades 1855.

Karta

Javascript is required to view this map.