Grönavatten
Grönavatten

Risveden

Med omväxlande natur och en mångfald av sjöar och vattendrag är Risveden ett riksintressant barrskogsområde mellan Göta älvdalen och Anten-Mjörn. Endast de östra delarna ligger i Alingsås kommun.

Rasbranterna och sluttningarna mot Anten och Mjörn innehåller många intressanta växtplatser. Här finns bl a ek, hassel, bok, blåsippa, långsvingel, storrams, tandrot och lundslok. Stora avverkningar har skett genom åren och många skogsvägar har anlagts, men vissa resterande gammelskogsområden finns kvar.

Risvedens centrala område vid Klevsjöarna, Jättesjön och Grönavatten är mycket tilltalande och dramatiskt med stora nivåskillnader och partier med gammal skog. Sjöarna är kända för sina stora siktdjup, Grönavatten på hela 18 meter?!

I området mot Mjörn finns flera geovetenskapligt intressanta företeelser: rasbranter, grusåsar, jättegrytor, gamla strandvallar och dödisgropar m. m. Förr fanns flera torp i Risveden, men många är numera övergivna och raserade.

Västkuststiftelsen har tagit fram vandringskartor över Risveden.

De östra delarna av Risveden når du lättast från väg 190, mellan Östad och Sollebrunn. Tänk på att de flesta mindre vägar är bommade. Några vägar korsar också Risveden, väg 980 mellan Kvarnabo och Skepplanda, väg 978 mellan Gräfsnäs, Livered och Hålanda och den lilla grusvägen mellan Anten och Skepplanda.