Översvämning Hedvigsberg 2007.
Översvämning Hedvigsberg 2007.

Broschyr om översvämning i källaren

Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. VA-avdelningen på Alingsås kommuns tekniska förvaltning lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra ledningsnätet och därmed minska riskerna för översvämning. Vi kan dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämningar, till exempel vid extrema regn.

Här hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om vilka förebyggande åtgärder du själv kan göra. Vi ger också råd om hur du kan agera om olyckan skulle vara framme.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!