Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

En fastighet med en avloppsanläggning som är godkänd av miljöskyddsnämnden kan få förlängt tömningsintervall för slamavskiljare till en gång vartannat år.

Texten uppdaterad 2020-11-03

För att få förlängt hämtningsintervall krävs att:

  • antalet boende är litet, eller
  • slamavskiljaren är överdimensionerad

Tillståndet är bundet till den person och den fastighet som anmälan gäller, om förhållandena ändras ska en ny ansökan göras.

Förlängt slamtömningsintervall söks hos miljöskyddsnämnden och kan vara tidsbegränsat.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret