Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

En fastighet med en avloppsanläggning som är godkänd av miljöskyddsnämnden kan få förlängt tömningsintervall för slamavskiljare till en gång vartannat år.

Texten uppdaterad 2021-05-25

För att få förlängt hämtningsintervall krävs att:

  • antalet boende är litet, eller
  • slamavskiljaren är överdimensionerad

Tillståndet är bundet till den person och den fastighet som anmälan gäller, om förhållandena ändras ska en ny ansökan göras.

Förlängt slamtömningsintervall söks hos miljöskyddsnämnden och kan vara tidsbegränsat.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen