2 Driftstörningar
sv Swedish

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

En fastighet med en avloppsanläggning som är godkänd av miljöskyddsnämnden kan få förlängt tömningsintervall för slamavskiljare till en gång vartannat år.

Texten uppdaterad 2021-05-25

För att få förlängt hämtningsintervall krävs att:

  • antalet boende är litet, eller
  • slamavskiljaren är överdimensionerad

Tillståndet är bundet till den person och den fastighet som anmälan gäller, om förhållandena ändras ska en ny ansökan göras.

Förlängt slamtömningsintervall söks hos miljöskyddsnämnden och kan vara tidsbegränsat.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen