Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om enskild avloppsanläggning

Om du ska anlägga ett avlopp för endast bad-, disk- och tvättvatten krävs anmälan till miljöskyddskontoret.

Texten uppdaterad 2021-03-10

Du behöver även göra en anmälan till miljöskyddskontoret om du ändrar avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Kontakta miljöskyddskontoret för mer information.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret