sv Swedish

Anmälan om enskild avloppsanläggning

Om du ska anlägga ett avlopp för endast bad-, disk- och tvättvatten krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2023-01-12

Du behöver även göra en anmälan till bygg- och miljönämnden om du ändrar avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Kontakta hälsoskyddsenheten för mer information.

E-tjänster Enskilt avlopp

Här finns samtliga e-tjänster och blanketter inom området enskilt avlopp.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen