Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om enskild avloppsanläggning

Om du ska anlägga ett avlopp för endast bad-, disk- och tvättvatten krävs anmälan till miljöskyddsnämnden.

Texten uppdaterad 2021-09-28

Du behöver även göra en anmälan till Miljöskyddsnämnden om du ändrar avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Kontakta hälsoskyddsenheten för mer information.

E-tjänster Enskilt avlopp

Här finns samtliga e-tjänster och blanketter inom området enskilt avlopp.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen