Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om enskild avloppsanläggning

Om du ska anlägga ett avlopp för endast bad-, disk- och tvättvatten krävs anmälan till miljöskyddskontoret.

Texten uppdaterad 2020-05-06

Du behöver även göra en anmälan till miljöskyddskontoret om du ändrar avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Kontakta miljöskyddskontoret för mer information.