2 Driftstörningar
sv Swedish

Anmälan om enskild avloppsanläggning

Om du ska anlägga ett avlopp för endast bad-, disk- och tvättvatten krävs anmälan till miljöskyddsnämnden.

Texten uppdaterad 2022-03-22

Du behöver även göra en anmälan till Miljöskyddsnämnden om du ändrar avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Kontakta hälsoskyddsenheten för mer information.

E-tjänster Enskilt avlopp

Här finns samtliga e-tjänster och blanketter inom området enskilt avlopp.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen