1 Driftstörningar

Hur jobbar kommunen med fettfrågan?

Varje vecka genomförs åtgärder för att hantera och ta bort fett som fastnat i reningsverk och pumpstationer. Samtidigt bedriver kommunen så kallat uppströmsarbete för att minska belastning av föreningar, fett och annat i avloppsnätet. Du kan läsa mer här om hur det går till.

Texten uppdaterad 2022-01-14

Fettansamling i pumpstation
Fettklumpar från försedimentering i Nolhaga reningsverk

Fett ansamlas i pumpstationer på ytan och pumpstationens väggar. Rengöringen kräver mycket tid och innebär en riskabel arbetsmiljö och medför höga kostnader (kräver högtrycksspolning, slamsugning, ibland manuell borttagning och skyddsutrustning). I reningsverket ansamlas fett på olika ställen. Fettet sätter bland annat igen kanaler till reningsverket och silar i gallerrensningen.

Mängden fett som ansamlas i reningsverk och pumpststationer bedöms vara som störst under årets varma månader och sommarhalvåret krävs daglig spolning i vissa miljöer.

Då och då behöver även delar av avloppsledningsnätet rensas/spolas för att bli av med fett som stoppar upp och kan skapa översvämningar för enskilda fastighetsägare.

Uppströmsarbete för att motverka fett i avloppet

Kommunen bedriver så kallat uppströmsarbete för att minska belastning av föreningar, fett och annat i avloppsnätet. Inom uppströmsarbetet jobbar man med fett framförallt genom:

  • Spårning av fett som orsakat stopp i ledningar och pumpstationer. Genom att filma avloppsledningar, besiktiga brunnar etc. spåras utsläpp som underlag för åtgärder och informationsinsatser
  • Inventering av vilka verksamheter som har fettavskiljare och hur dessa sköts
  • Informationskampanjer både till allmänheten, eventuella problemområden och enskilda verksamhetsutövare eller fastighetsägare om vad som kan och vad som behöver göras för att minska belastningen av fett på avloppsnätet
  • Insamling/omhändertagande av fett. Kommunen har köpt in så kallade miljötrattar för att underlätta uppsamling av fett i hushåll. Läs mer i nedan i länken ”Så hanterar du fett som privatperson i hushållet”.

Staffan Kaltin

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen