1 Driftstörningar

Så hanterar du fett som privatperson i hushållet

Texten uppdaterad 2022-01-13

Torka ur stekpannor, kokkärl etc. innan de diskas, släng i brännbart/komposterbart.

I hushållen bör fett så långt som möjligt begränsas i avloppen genom att:

  • Aldrig hälla ut fett i avloppet
  • Torka ur stekpannor, kokkärl etc. innan de diskas, släng i brännbart/komposterbart
  • Samla upp gammalt eller överblivet fett från matlagning i flaska som slängs i brännbart eller lämnas in till Bälinge återvinningscentral. Större mängder fett, mer än en liter, får inte slängas i brännbart utan ska lämnas till Bälinge återvinningscentral.
  • Hämta en miljötratt hos kommunen för enkel uppsamling av fettet, se nedan.
Välkommen att hämta en tratt hos kommunen för enkel uppsamling av fett.

Uppsamling av fett med miljötratt

Kommunen har köpt in så kallade miljötrattar för att underlätta uppsamling av fett i hushåll. Miljötrattarna finns att hämta på följande ställen:

  • Kommunens kontor på Sveagatan 12 (entrén) och på servicekontoret i Sollebrunn
  • Bälinge återvinningscentral

Idag finns ett begränsat antal miljötrattar vilket innebär att de naturligtvis kan ta slut, men på sikt kommer mer trattar köpas in om behov finns.

Kommunen kan även tillfälligtvis komma att dela ut trattar även på andra ställen, håll utkik på sociala medier!

Staffan Kaltin

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen