1 Driftstörningar

Så hanteras fett i verksamheter

Verksamheter som hanterar fett ska ha fettavskiljare (i huvudsak livsmedelsverksamheter) för att begränsa mängden fett i avloppet. Läs mer under rubriken ”Riktlinjer för Fettavskiljare”.

Texten uppdaterad 2023-03-07

Alla verksamheter som är anslutna till det kommunala spillvattennätet och som ger upphov till mer än obetydliga mängder fett ska ha en fettavskiljare installerad (1). Det inkluderar i princip alla livsmedelsverksamheter med undantag för mindre livsmedelsverksamheter där ingen bakning eller matlagning utförs och där diskbehovet är lågt.

Följande verksamheter ska normalt sett ha en fettavskiljare installerad (2) för att avskilja det fett som inte kan undvikas i avloppet:

Bageri, café, catering, gatukök, hamburgerbar, kebabgrill, konditori, personalmatsal, mottagningskök, pizzeria, livsmedelsindustri, restaurang, storkök, rökeri, salladsbar samt livsmedelsbutik med bageri, chark eller servering.

Överblivet fett eller större mängder fett (ex frityrolja) ska aldrig hällas ut i avloppet även om fettavskiljare finns installerad. Fettet samlas upp i dunk eller liknande kärl och omhändertas.

Det är verksamhetens ansvar att samla upp och se till att fettet omhändertas.

Fett kan lämnas till Bälinge avfallsanläggning eller hämtas av särskilda fettåtervinningsföretag. Vissa företag erbjuder gratis transport vid större volymer fett.

(1) Boverkets författningssamling, BFS 2006:12, BBR 12, 6:641 Installationer för spillvatten.

(2) Behovet av fettavskiljare beror till viss del även av verksamhetens omfattning och storlek. När det i ett enskilt fall är oklart om fettavskiljare krävs, så avgörs detta av VA-avdelningen i samråd med bygg- och miljöavdelningen

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen