Kartor

Kommunens kartproduktion bygger på fältmätningar och flygbilder. Kartorna framställs digitalt såväl storskaligt som småskaligt, för både internt och externt bruk. 

Under flikarna här i menyn för Kartor finns kortfattad informaiton om Fastighetskarta, Grundkarta, Nybyggnadskarta, Ortofot/Flygfoto, Primärkarta och Webbkartor.

Det går bra att kontakta GIS-enheten för övriga kartuppdrag.

Kostnad för kartan/kartorna regleras av gällande PBL-taxa.

E-post gis [at] alingsas [dot] se