Anmälan om lantbruksföretag

Ett lantbruksföretag som avser att hålla fler än 100 djurenheter behöver först göra en anmälan till miljöskyddskontoret.

Om avsikten är att hålla fler än 400 djurenheter ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen. I vissa fall krävs tillstånd för hållande av fler än 200 djurenheter.

Blankett för detta finns bifogad nedan.

Kontakta miljöskyddskontoret om du behöver mer information eller har frågor.

Tillhörande information
Blankett