Publicerad 2024-04-12, kl 08:10

Nya representanter stärker Alingsås näringslivsråd

Den 19 mars introducerades fyra nya tillskott i Alingsås näringslivsråd som kommer att representera och fungera som företrädare för några av kommunens företagarföreningar: Alingsås Handelsförening, Teknikföretagarna, Företagarna Alingsås och LRF.

Näringslivsrådets syfte är att gemensamt verka för ett attraktivt och välmående företagsklimat i Alingsås kommun. Med nio ledamöter totalt, varav fyra är kommunala tjänstepersoner och fem som representerar det lokala näringslivet, fungerar rådet som en plattform mellan kommunen och näringslivet för att utbyta erfarenheter och adressera utmaningar som företag möter. Syftet är även att skapa en gemensam samsyn mellan näringslivet och kommunen samt fungera som ett rådgivande organ till kommunstyrelsen.

På senare tid har Alingsås näringslivsråd välkomnat fyra nya representanter och den förnyade sammansättningen av rådet inkluderar:

  • Kent Kierdorf, som tar plats som ny ordförande för Alingsås Handelsförening.
  • Anna Holwaster, som representerar Teknikföretagarna.
  • Amanda Lundin, som är ny ordförande för Företagarna Alingsås.
  • Per-Arvid Karlsson, ny ordförande i LRF.

I övrigt deltar även Bjärkeföretagens förening, Visita och Fastighetsägarna i näringslivsrådet.

– Samverkan mellan kommunen och näringslivet är avgörande för att vi ska nå våra mål i det näringslivsstrategiska programmet. Näringslivsrådet är en viktig arena för att stärka företagsklimatet, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med de nya och gamla medlemmarna, säger Maria Standar, kommundirektör på Alingsås kommun och mötesordförande i näringslivsrådet.

Genom att främja samverkan kring näringslivsutvecklingen strävar Alingsås efter att stärka sin attraktionskraft för företagande. Målen inkluderar att det ska vara enkelt att driva företag och Alingsås kommun ska möjliggöra att företag ska kunna växa och etablera sig. De nya deltagarna i näringslivsrådet visar sitt engagemang för att skapa en dynamisk och framgångsrik miljö för både befintliga och framtida företagare.

Förutom introduktionen av de nya medlemmarna fick näringslivsrådet under senaste mötet en inblick i årets sommartorg och Alingsås besöksnäringsstrategi – vilket understryker stadens engagemang för att främja turism och företagsutveckling.

Vill du som företag kunna göra din röst hörd?


Ta kontakt med din företagarförening:

Alingsås Handelsförening

Bjärkeföretagens förening

Fastighetsägarna

Företagarna Alingsås

LRF

Teknikföretagen

Visita


För mer information: Alingsås kommun – Näringslivsrådet.

Alingsås kommun