Publicerad 2024-02-13, kl 12:38

Nu ska säckarna sorteras

Nu höjer vi nivån på sorteringen på våra återvinningscentraler. Allt avfall måste sorteras separat istället för att hela säckar slängs i containrarna.

– Det är ett steg mot att få en mer komplett sortering. Vi måste gemensamt minska avfallet som skickas till förbränning när det istället kan återbrukas eller materialåtervinnas, säger Cecilia Fennick, enhetschef på insamlingsenheten.

Den 1 mars träder de nya reglerna i kraft. Då ska varje säck öppnas och innehållet sorteras i rätt container.

– Vi uppmanar alla att sortera avfallet ordentligt redan hemma, när bilen lastas. Då kommer det att gå smidigt på återvinningscentralen även framöver, säger Cecilia Fennick, vars medarbetare alltid finns till hjälp vid frågor.

– Allt avfall går faktiskt att sortera, och är man osäker svarar vi gärna på frågor ute på plats.

Det finns undantag för att sortera säcken, som exempelvis om man har en säck full med slipdamm eller om man har en säck med invasiva arter. 

Här kan du se fler frågor och svar om att tömma säcken. 

Kundtjänst, avfall

NULL

Telefontider: må-fre 8-12, Avfallsavdelningen