Publicerad 2024-02-01, kl 11:15

Alingsås kommun har antagit 18 nya klimatlöften

Under åren 2024–2026 ska kommunen arbeta med att minska matsvinnet, arbeta med hållbart resande för våra anställda och ha en årlig uppföljning av klimatarbetet. Det är några av de 18 löften som kommunstyrelsen antagit för de kommande tre åren.

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Klimat 2030 vill bidra till att kommunerna ökar tempot i klimatarbetet och stöttar också i genomförandet av löftena.

Alingsås kommun har antagit klimatlöften sedan 2020 och de har blivit en del i arbetet med kommunens klimatstrategi och handlingsplanen för begränsad klimatpåverkan.

– Alingsås har antagit många löften och ligger strax över snittet om man jämför med länets övriga kommuner. Kommunernas klimatlöften är en satsning med konkreta åtgärder som kan göra tydlig klimatnytta. Vår erfarenhet visar också att de kommuner som lyckas bäst med genomförandet avsätter resurser och har en tydlig ansvarsfördelning mellan olika verksamheter, säger Lise Nordin, klimatsamordnare på Västra Götalandsregionen.

Alingsås höjer ribban i klimatarbetet

– De 18 löften som antagits är inom områden som vår handlingsplan för begränsad klimatpåverkan pekat ut och omfattar insatser inom såväl kommunkoncernen som i samverkan med näringsliv och invånare, säger Carolina Dolff, miljö- och klimatstrateg.

Den här gången är löftena tuffare och berör fler ämnesområden, exempelvis har åtgärderna skärpts inom upphandling, transporter och cirkulär ekonomi. Miljö- och klimatstrateg är övergripande samordnare för klimatlöftena och arbetet för att uppfylla dem sker brett i förvaltningarna.

– Genom att arbeta för att uppfylla dessa klimatlöften så bidrar vi till att uppnå målsättningarna i Alingsås klimatstrategi såväl som till en mer klimatsmart region, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om kommunernas klimatlöften på klimat2030.se

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret