2 Driftstörningar
sv Swedish

Klimat 2030

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Kraftsamlingen går ut på att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle till år 2030.

Texten uppdaterad 2022-02-17

Västra Götaland har som ambition att vara en fossiloberoende region till år 2030, vilket är en stor utmaning som kräver vida engagemang och initiativtagande. Alingsås kommun, liksom alla andra kommuner i länet har skrivit under Klimat 2030 och därmed åtagit sig att bidra i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

Omställningen genom Klimat 2030 omfattar totalt fyra fokusområden där god klimatnytta kan förväntas:

 • Hållbara transporter.
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster.
 • Klimatsmart och hälsosam mat.
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Klimatlöften är ett sätt att synliggöra det pågående arbetet. Löftena är 20 till antalet och ska genomföras under 2022. Kommunerna väljer själv ut hur många och vilka av löftena man ska anta.

Alingsås kommuns klimatlöften

Här är de klimatlöften Alingsås kommunfullmäktige har antagit som ska genomföras i vår kommun 2022.

 • Vi har en laddplan för kommunen
 • Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har mål
 • Vi genomför energieffektiviseringar
 • Vi installerar solenergi
 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret