Publicerad 2023-05-22, kl 08:43

Samråd om Nolhaga vattenskyddsområde

Nödvattentäkten i Nolhaga ska bli ett vattenskyddsområde. Nu startar samrådstiden där berörda parter får möjlighet att tycka till innan ärendet ska upp till beslut i kommunfullmäktige. 

Alingsås kommun har sedan tidigare en nödvattentäkt i Nolhagaområdet. Den ska fungera som dricksvattenförsörjning om ordinarie vattenförsörjning av någon anledning blir utslagen. Planen är nu att förstärka skyddet av nödvattentäkten genom ett vattenskyddsområde med föreskrifter.

— Vattenskyddsområdet gäller ett avgränsat område och förutsättningarna för en vattentäkt i området är väldigt goda. Därför är området ganska litet och föreskrifterna ganska få, säger Staffan Kaltin, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enligt förslaget som tagits fram av en extern konsult får vattenskyddsområdet ett antal föreskrifter för vissa verksamheter och åtgärder.  Det skapar tydliga förutsättningar för alla verksamheter eller andra projekt som görs inom området. 

— Eftersom det varit nödvattentäkt tidigare har åtgärder och projekt redan reglerats med hänsyn till täkten genom miljölagstiftningen, och så blir det framöver också. Så det blir ingen större skillnad, men det blir tydligare och säkrare reglering med vattenskyddsområde och föreskrifter, säger Staffan Kaltin.

Samrådstiden löper från 2023-05-24 till 2023-06-21.Under den tiden kan vem som helst ta del av samrådshandlingarna och skicka in synpunkter till adressen vatten@alingsas.se. Man skriver då ”samråd Nolhaga vatten” i ämnesraden. Det går även att skicka in synpunkter via brev till VA-avdelningen på adressen Alingsås kommun, VA-avdelningen, 441 81 Alingsås.

Efter samrådstiden hanteras inkomna synpunkter och det görs en samrådsredogörelse. Efter det överlämnas handlingarna till kommunfullmäktige för beslut.

Se alla samrådshandlingar.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen