Publicerad 2023-05-22, kl 10:00

Ängsytor och betande kor för biologisk mångfald

Idag är det den internationella dagen för biologisk mångfald som uppmärksammar vikten av motståndskraft och mångfald i vår natur. Det finns olika sätt att gynna mångfalden och en aspekt är att omvandla gräsytor och trädgårdar så att fler arter trivs.

De senaste fem åren har Alingsås kommun genomfört olika insatser för att gynna den biologiska mångfalden – bland annat genom att anlägga ängsytor och att klippa gräsmattorna med längre intervall.

– Det är inte bara i midsommarkransen vi vill ha blommor. Det är vårt ansvar att gynna livsmiljön för pollinatörer och andra djur och därför arbetar kommunen bland annat med insatser som dessa, säger Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare i Alingsås kommun.

Totalt har kommunen omvandlat områden som motsvarar ytan av nästan tolv fotbollsplaner. Några av de blommande gräsmattorna och anlagda ängarna hittar du i Brunnsparken, på Ingareds ängar och i Sollebrunn bakom busstorget.

Tillsammans hjälps vi åt

Till vår hjälp har vi dessutom några fyrfotade vänner. På Rolfs kulle och i Nolhagavikens naturreservat går det nämligen kor.

– Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. En betad hage kan innehålla så många som 40 olika arter per kvadratmeter. Det är värdefullt i sig, men bidrar även till att göra naturen mer robust för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar, säger Anna Lindqvist, parkchef i Alingsås kommun.

Handfasta tips på vår webb

På sidan Hållbar trädgård har vi samlat information om hur du kan hjälpa våra pollinatörer och även få en hållbar trädgård. Ett av tipsen är att bara ha belysning i trädgården när det behövs eftersom ljuset kan förvirra många djur. Insekterna stannar ofta kvar vid ljuskällans sken och kan till slut dö på grund av utmattning. Vill du ändå ha en upplyst trädgård kan du installera rörelsedetektorer, rikta ljuset neråt samt använda LED-lampor utan UV-ljus och med varmvita toner.

Alingsås kommun arbetar för att nå Agenda 2030:s globala mål. Mål 15 i de globala målen är helt dedikerat till den biologiska mångfalden.

Alingsås kommun