Publicerad 2023-04-04, kl 08:19

Stort engagemang för Ingareds utveckling

Enkäten om hur Ingareds nya skola, bibliotek och fritidsgård kan bli en naturlig mötesplats utanför skoltid gav över 500 svar. Nu fortsätter arbetet med en utställning där kommuninvånare är välkomna för en sammanfattning och vidare dialog.

Som en del i arbetet med att nya Ingareds nya skola, bibliotek och fritidsgård ska bli en naturlig mötesplats för alla åldrar även utanför skoltid har en digital enkät genomförts. Skolelever och invånare i den södra kommundelen har fått möjlighet att svara, och totalt har cirka 550 svar kommit in.

— Jätteroligt att så många tagit chansen att svara. Många åsikter går i linje med våra egna tankar och vi ser fram emot ett fortsatt arbete utifrån det, säger Helena Balte, chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

De svarande har delats in i tre olika ålderskategorier. Barn 1-12 år, ungdomar 13-20 år samt vuxna över 20 år. Att engagerade, tydliga och välutbildade lärare är den viktigaste förutsättningen för barns och elevers lärande är alla tre åldersgrupper rörande överens om.

När det handlar om tiden utanför skoltid tycker majoriteten i alla åldersgrupper att det ska finnas en fritidsgård med generösa öppettider, både med uppstyrda aktiviteter och för ”kompishäng”.

— Det har kommit in flera goda förslag på aktiviteter, som biljard, musikstudio, pysselverkstad och pingis. Men det finns även förslag som föreläsningar och utställningar som riktar sig mer mot vuxna. Sammantaget visar resultatet att det finns många önskemål kring utbud i lokalerna, säger Lars Svensson, chef på kultur- och utbildningsförvaltningen, och får medhåll av Helena Balte:

— Det viktiga i det här skedet är att inte bygga bort några möjligheter utan hålla så många dörrar som möjligt öppna. Exempelvis ska rätt undervisningssalar gå att nå från fritidsgården för att skapa möjlighet till samutnyttjande utanför skoltid. Då finns det stora möjligheter att utveckla och anpassa utbud och aktiviteter över tid.

Nästa steg är att en sammanfattning av den digitala enkäten kommer att visas på Ingareds bibliotek. Utställningen startar måndagen den 17 april och avslutas fredagen den 28 april. Kl. 16–19 under måndag den 17 april och torsdagen den 20 april finns tjänstepersoner från både barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen på plats för att möta kommuninvånare och diskutera frågorna ytterligare. Detta sker under bibliotekets bemannade tid.

— Vi hoppas att många tar chansen och kommer och pratar med oss om de här frågorna innan vi går vidare till nästa steg i processen, säger Helena Balte.

Här kan du ta del av utställningsmaterialet digitalt.

Alingsås kommun