Publicerad 2023-03-08, kl 12:30

Alfhemsvägen kan användas när körbron i Stadsskogen renoveras

Renovering av träbroarna längs Stadsskogsgatan ska ske under våren. Nu är omledningen inför renoveringen av körbron klar, och dessutom har Trafikverket beslutat att stängningen av en del av Alfhemsvägen skjuts fram till 22 maj.

Träbroarna längs Stadsskogsgatan är i dåligt skick och måste därför renoveras under våren. Nu är det klart att körbron för fordonstrafik kommer att stängas av helt vecka 15-20, alltså från den 10 april till den 19 maj.

Kommunen har haft en dialog med Trafikverket om deras avstängning av en bit av Alfhemsvägen. De ska bygga ut omformarstationen och då var planen att Alfhemsvägen förbi omformarstationen skulle stängas permanent redan från den 1 mars. Nu sker den avstängningen istället den 22 maj, vilket du kan läsa mer om på Trafikverkets hemsida.

—  Vi har haft en positiv dialog med Trafikverket och nu kommer Alfhemsvägen inte att stängas förrän den 22 maj, alltså efter att arbetet som kräver en totalavstängning av bron är klart. Det blir givetvis väldigt positivt för trafikflödet, säger projektledare Aurora Karlsson.

Omledningen under tiden körbron är avstängd kommer därför att ske via just Alfhemsvägen och via Lövekullevägen/Viktoriagatan. Gång- och cykeltrafik längs Stadsskogsgatan påverkas inte eftersom minst en gångbro kommer att vara öppen genom hela renoveringen.

— Vi vädjar dock om att gång- och cykeltrafik undviker Alfhemsvägen när körbron är avstängd. Fordonstrafiken kommer öka markant och då är det mer säkert att som fotgängare eller cyklist välja en annan väg, säger Aurora Karlsson.

Även busstrafiken kommer att påverkas de veckor körbron är avstängd. Hållplatserna Skogstorget och Skogskullen kommer att dras in och det blir också nya ändhållsplatser för Stadskogenbussarna. De vänder då istället vid Skaverydsvägen och Hedvigsbergsvägen. Information kring tider finns i ToGo-appen samt på www.vasttrafik.se.

— Bussarna kan inte vända någonstans längs Stadsskogengatan och därför blir det den här justeringen i kollektivtrafiken. Men vi tror totalt sett att detta blir en bra lösning, mycket tack vare att Trafikverket varit behjälpliga med att hålla Alfhemsvägen öppen lite längre, säger Aurora Karlsson.

Kartor för omledning

Omledning av fordonstrafik.
Omledning av busstrafik.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten