Publicerad 2023-03-06, kl 14:19

Dags för pensionärsföreningar att söka bidrag

Nu är det dags för lokala pensionärsföreningar att söka föreningsbidrag. Senast 1 april ska ansökningarna ha nått vård- och omsorgsnämnden.

Varje år kan pensionärsföreningar med verksamhet i Alingsås kommun söka föreningsbidrag från Alingsås kommun. Utöver att föreningen och medlemmar ska ha sitt säte i kommunen finns en del andra krav för att tilldelas bidrag, exempelvis ska föreningens verksamhet ha en nära anknytning till frågor som direkt rör vård- och omsorgens målgrupper.

När alla ansökningar kommit in fördelas den totala summan som är avsatt för föreningsbidrag till de föreningar som ansökt och uppfyller kraven. Antalet betalande medlemmar och föreningens fasta lokalkostnader är två av faktorerna som styr hur stort bidrag varje förening får.

I år är sista ansökningsdagen den 1 april. Du ansöker genom den här e-tjänsten.

Läs mer om föreningsbidrag till pensionärsföreningar.

Astor Ekdahl

NULL

Controller, Ekonomiavdelningen vård och omsorg