1 Driftstörningar

Publicerad 2022-12-16, kl 13:32

Ett år med det näringslivsstrategiska programmet

I juni 2021 antogs Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program som pekar ut riktningen för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor med målet att skapa ett välmående näringsliv, växande arbetsmarknad och förutsättningar för 3 700 ytterligare jobb till och med 2035.

Under programmets första år har ett arbete utformats med en tillhörande åtgärdsplan där ett 60-tal åtgärder har genomförts. Dessa åtgärder har utarbetats genom dialoger och workshops med näringsliv, politik och kommun. Den senaste dialogen som fokuserade på innovationskraft, resulterade i nya förslag för programmets åtgärdsplan som nu ska behandlas och förankras.

Bland förslagen fanns bland annat idéer om att synliggöra stöd och utbildningar kring innovation för företag samt att identifiera och utveckla gemensamma forskningsprojekt.

– En arbetsgrupp kopplad till programmet har till uppgift att uppdatera programmet med nya åtgärder. Efter årsskiftet ska gruppen granska förslagen som inkom i den senaste dialogen och omvandla de som är genomförbara till konkreta åtgärder. Därefter kommer de att läggas in i programmets åtgärdsplan tillsammans med ytterligare åtgärder som är kopplade till kommunens verksamhet och budget, säger Anna Milsta, näringslivsstrateg och processledare för det näringslivsstrategiska programmet.

Till programmet finns ett antal indikatorer som följs upp årsvis i syfte att se hur programmet påverkar b.la. sysselsättning omsättning och företagsklimatet i Alingsås. Ett pdf-dokument med uppföljning av indikatorerna går att ladda ner här.

– Eftersom det bara har gått ungefär ett år sedan arbetet med det näringslivsstrategiska programmet kickade igång är det för tidigt att dra slutsatser om hur de insatser som görs inom programmet har påverkat indikatorerna. Det kommer ta längre tid innan vi kan se hur utvecklingen för programmet ser ut, men nu har vi en bra grund att utgå ifrån för de kommande åren fram till 2035, säger Anna.

Hela programmet och dess åtgärdsplan finner du på vår sida om det näringslivsstrategiska programmet.

Om programmet

Det näringslivsstrategiska programmet 2021-2035 pekar ut riktningen för hur kommunen på en övergripande nivå ska arbeta med strategisk näringslivsutveckling för att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen, med stöd av näringslivet.

Programmet består av sex strategier som berör flera av kommunens verksamheter. Kommunens näringslivsenhet samordnar programmets genomförande och uppföljning i samråd med flera förvaltningar, men ansvaret delas av hela kommunens verksamhet.

Alingsås kommun